Skip to content

iPadit, sosiaalinen media ja Campus 2.0 Helsinki Business College:ssa

Helsinki Business College:ssa alkaa nyt syksyllä mielenkiintoinen kehityshanke, jossa oppimisen tueksi otetaan iPadit ja sosiaalisen median oppimisympäristö Campus 2.0. Hankkeessa on tarkoitus kehittää mm. mobiilia kenttätyöskentelyä (esim. työharjoittelut, yrityskäynnit), mediarikasta (video, kuva, ääni) oppimista ja omaehtoista portfoliotyöskentelyä.

Vuorovaikutteisuus, helppous, mobiili
Minua pyydettiin suunnittelemaan tarkoitusta varten oppimisympäristö, joka tukee rikasta vuorovaikutusta, on helppokäyttöinen ja sopii mobiiliin työskentelyyn. Lopputulos löytyy täältä (huom. lukukausi ei ole vielä alkanut HBC:ssa, ja käyttäjiä, ryhmiä ym. sisältöä aletaan sivustolle tuottaa vasta syksyn aikana). Tarkoitus on pilotoida Campus 2.0 -ympäristöä hankkeessa ja ottaa se vähitellen käyttöön koko oppilaitoksen laajuisesti. Oppimisympäristö on suunniteltu tukemaan näitä Oivallus – raportissa (2011) määriteltyjä osaamistarpeita:

Lisäksi konsultoin hankkeessa mm. käytettävien iPad -sovellusten (apps) valinnassa ja pedagogisten toimintamallien luomisessa. Kirjoitan iPad -sovelluksista lisää myöhemmin – nyt esittelen suunnittelemani oppimisympäristön, joka toimii verkko-oppimisen keskuksena (ks. lisää aiheesta).

Oppiminen missä vain, milloin vain

Kaikille opiskelijoille ei ollut varaa hankkia omaa iPadia ja toisaalta ei haluttukaan sitoutua yhteen laitevalmistajaan (Apple) ja sen ekosysteemiin. Henkilökunnalla ja monilla opiskelijoilla on omia Android -laitteita ja kaikki koulun tietokoneet ja kannettavat taas ovat Windows 7 -pohjaisia.

iPad - responsive design | Campus 2.0

Missä tahansa, millä tahansa laitteella
Siksi oli tärkeää, että oppimisympäristö toimii universaalisti kaikilla laitteilla, olipa kyseessä pc-pöytäkone, iPad -tabletti tai Samsung -älypuhelin. Ratkaisu tähän oli HTML 5 -pohjainen sivusto, joka skaalautuu joustavasti näytön koon mukaan (responsive design). Nyt töitä voi tehdä joustavasti mistä tahansa, millä tahansa laitteella.

Joustava web-selaimessa toimiva oppimisympäristö tarkoittaa, että HBC:ssa voidaan soveltaa suosituksi noussutta BYOD (Bring Your Own Device) -mallia: opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää halutessaan omia laitteitaan, eikä koulun tarvitse tehdä kalliita investointeja.

Vuorovaikutteinen sosiaalisen median oppimisympäristö

Campus 2.0 integroi keskeiset sosiaalisen median välineet – blogit, wikit, vuorovaikutusseinät, foorumit, pikaviestit, kalenterin ja muuta – yhteen paikkaan, kunkin ryhmän omalle lehdelle. Ominaisuuksia on paljon, mutta samalla ympäristö on yksinkertainen ja helppo käyttää: opettajan tarvitsee vain luoda kurssilleen oma ryhmätila (1-2min), jossa jakaminen, vuorovaikutus ja oppiminen voi alkaa.

Sosiaalisen median oppimisympäristö Campus 2.0 -ryhmät

Hauskaa, nopeasti opittavissa
Taustalla on havainto, että opettajat ovat usein kiireisiä, eikä heillä ole välttämättä aikaa teknologian ja sopivien some -välineiden selvittämiseen. Oppimisympäristön käytön on oltava mielekästä ja nopeasti opittavissa – muutoin sitä eivät halua käyttää henkilökunta eivätkä opiskelijat. Aiemmin HBC:ssa käytössä ollut Moodle ei esimerkiksi ole houkutellut kovin aktiiviseen käyttöön (mahdollisia syitä?)

Ryhmiä voidaan käyttää muutenkin kuin kurssikohtaisina tiloina. Henkilökunta voi käyttää niitä esimerkiksi kehityshankkeissa, yhteistyöprojekteissa ja sähköisenä opinto / it-tukena. Esimerkiksi iPad -hankkeeseen liittyen on tarkoitus perustaa oma ryhmä, jossa työryhmä voi jakaa vinkkejä ja kokemuksia, suunnitella yhdessä opetusta  ja dokumentoida työn tuloksia. WordPress -tuki ja Campus 2.0 -tuki -ryhmät sisältävät sähköisiä resursseja kuten opastevideoita, foorumin kysymyksille ja muuta Campus 2.0 -käyttöönoton kannalta hyödyllistä sähköistä sisältöä.

Campus 2.0 helpottaa myös ihmisten verkostoitumista yhteisten mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Samoista aiheista kiinnostuneiden ihmisten profiilit linkittyvät sivustolla automaattisesti, jolloin opiskelijoiden ja henkilöstön on helpompi löytää yhteistyökumppaneita.

iPad ja mediarikas oppiminen

Voidaan sanoa, että mediataidot ovat tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Yksi parhaista tavoista ”myydä” (”pitch”) oma idea, osaaminen tai tuote on luoda siitä mediarikas presentaatio tai havainnollistava esitys.

multimediaesityksiä, videoita, sarjakuvia, infografiikoita
Kirjoitustehtävien sijaan hankkeessa pyritäänkin hyödyntämään iPad:in monipuolisia mediaominaisuuksia.  Opiskelijoiden tuotokset voivat olla yhtä lailla multimediaesityksiä, videoita, presentaatioita, sarjakuvia, blogiartikkeleita, infografiikoita tms. Voisi kuvitella, että YouTube:n käyttöön kasvanut sukupolvi kokee lähestymistavan luontevaksi, mielekkääksi ja motivoivaksi.

Mediarikas oppimisympäristö Campus 2.0 - video

Mediaesitysten tuottamisessa käytetään iOS -sovelluksia, mutta tuotosten jakaminen ja vuorovaikutus niiden ympärillä onnistuu parhaiten Campus 2.0 -ryhmissä. Vuorovaikutusseinille voi upottaa videoita, kuvia ja linkkejä samaan tapaan kuin esim. Facebookissa. Blogeihin taas pystyy liittämään lähes mitä vain, esim. presentaatioita (Powerpoint, Slideshare), jaettuja dokumentteja (Google Docs), PDF:iä, MP3 -äänitteitä, kuvavirtoja (Flickr) jne. Lisäksi selaimeen liitettävä ”bookmarklet” helpottaa (media)sisältöjen jakamista ”lennossa”, kun käyttäjä osuu verkossa mielenkiintoiselle sivulle.

WordPress ja portfoliotyöskentely

Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat rakentavat vuoden ajan omaa näyteportfoliotaan, joka toimii heidän käyntikorttinaan työnantajille. Ylipäätään opiskelua pyritään HBC:ssa sitomaan yhä enemmän portfoliotyöskentelyyn. Jokainen opiskelija suunnittelee opintojensa alussa oman WordPress -blogin/sivuston, jota käytetään opintojen ajan mm. opiskelupäiväkirjana ja portfoliona. Oman kokemukseni mukaan portfoliotyö motivoi opiskelijoita pitkäjännitteiseen työhön ja kannustaa yksilölliseen, omaehtoiseen tekemiseen.

Luova & motivoiva portfoliotyö
Opiskelijoiden omat blogit liittyvät näppärästi heidän profiileihinsa Campus 2.0 -oppimisympäristössä. Profiiliin liittyy myös suppeampi portfoliosalkku, eräänlainen näyteikkuna, jossa opiskelija voi esitellä lyhyesti itseään ja töitään. Opiskelija voi esimerkiksi halutessaan käyttää omaa sivustoaan yksityisempänä opiskelutilana ja esitellä töitään julkisemmin profiilinsa portfolio -kohdassa.

Työharjoittelupaikat haluavat tietää hakijoista enemmän
Työharjoittelupaikat ovat olleet kiinnostuneita portfolioista, koska he haluaisivat tietää enemmän opiskelijoista valitakseen sopivan henkilön. Portfoliotyöskentely liittyy siten suoraan HBC:n strategiaan, jonka ytimessä on työelämälähtöisyys ja yrittäjyys sekä asenteellisena että konkreettisena tavoitteena.

Campus 2.0 ja opiskelijoiden omat blogit on kummatkin on toteutettu WordPress -julkaisualustalla, ja niiden käyttö tukee toinen toistaan. WordPress on ilmainen, avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, mikä tukee elinikäistä ja avointa oppimista. Opiskelija hallitsee omia sisältöjään ja voi esimerkiksi opintojensa päätyttyä siirtää helposti työnsä koulun palvelimelta uudelle itse perustamalleen WordPress -sivustolle (ks. lisää WordPress:in eduista)

Yksityisyyden hallinta, käyttöehdot

Periaatteessa Campus 2.0:n ominaisuudet voisi saada aikaan yhdistelemällä eri sosiaalisen median palveluita välineitä esim. nk. ”tähtimallin” mukaan. Tällöin ongelmaksi kuitenkin muodostuisivat (kaupallisten) palvelujen käyttöehdot, puutteellinen yksityisyyden hallinta, useat tunnukset, ympäristön tarpeeton monimutkaisuus & pirstaleisuus, hankala käytettävyys, vaikeus monistaa ja levittää pedagogisia toimintamalleja, ajan puute jne. Pohdin näitä seikkoja jo aikaisemmassa artikkelissa – tässä yhteydessä käsittelen vain palveluehtoja ja yksityisyyden hallintaa.

Käyttöehdot määrittää oppilaitos itse
Campus 2.0 tapauksessa käyttöehdot määrittää oppilaitos itse. Oppilaitos omistaa kaiken sivustolle ladatun datan, eivätkä opiskelijat tai henkilökunta joudu sopeutumaan kaupallisten palveluntarjoajien käyttöehtoihin, mainoksiin yms. Mikään ei tietenkään estä käyttämästä ulkopuolisia sosiaalisen median palveluja oppimisympäristön rinnalla tai jopa integroimasta niitä Campus 2.0 -ratkaisuun.

Yksityisyyden hallinta on toinen kriittinen tekijä, jonka on oltava kunnossa oppilaitoskäytössä. Campus 2.0 tarjoaa tähän useita keinoja: yksityiset profiilit, yksityiset ryhmät, yksityiset blogit, yksittäiset suojatut sivut ja salasanalla suojatut yksittäiset postit. Samalla sisällöt voidaan määritellä näkyviksi ryhmien jäsenille, joten yhteistyötä ja jakamista yksityisyysasetukset eivät estä. Kyse on siitä, että oikeat ihmiset näkevät oikeat sisällöt. Kukin käyttäjä voi määrittää oman yksityisyyden tasonsa ja oppilaitos omansa.

Campus 2.0 – sosiaalisen median oppimisympäristö

Odotan innolla, miten hanke etenee ja kirjoitan aiheesta myöhemmin lisää.

Tarvitseeko oppilaitoksesi sosialisen median oppimisympäristön, joka toimii universaalisti myös mobiililaitteilla? Tässä vielä 5 syytä miksi ja 10 etua sosiaaliseen mediasta oppimisessaOta yhteyttä!

Jaa kirjoitus:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Tilaa uutiskirje

Saat uudet blogit suoraan sähköpostiisi. Tilaamalla hyväksyn, että tietoni tallennetaan Sometekin uutiskirjeen tilaajarekisteriin.