Skip to content

10 etua sosiaalisen median käytöstä opiskelussa

Sosiaalisen median välineet opetuksessa

Sosiaalisen median välineillä voidaan tukea luovaa ja verkostomaista oppimista ja niistä voi hyötyä lähes kaikessa opiskelussa. Seuraavassa lyhyesti joitakin sosiaalisen median opetuskäyttöön liittyviä etuja:

  1. Helpottavat opiskelijoiden yhteistyötä ja tiimityötä.
  2. Auttavat luomaan luovia oppimisverkostoja, joissa oppijat oppivat jatkuvasti toisiltaan. Oppimisprosessin jakaminen luo pohjaa yhteisölliselle oppimiselle.
  3. Tarjoavat työkaluja oppimateriaalien jakamiseen ja levittämiseen.
  4. Tukevat avointa oppimista: rakentavat siltoja virallisen ja epävirallisen oppimisen välille ja kytkevät oppilaitoksen ulkomaailmaan.
  5. Tarjoavat yhteyksiä alan asiantuntijoiden verkostoihin, työelämään ja yrityksiin.
  6. Tukevat elinikäistä oppimista: Käyttäjä voi helposti ottaa käyttöön opiskeluun kuuluvat some-välineet ja niissä olevat sisällöt työelämässä ja vapaa-ajallaan. Oppiminen ei pääty tutkintoon, vaan jatkuu luontevasti läpi elämän.
  7. Tukevat käyttäjiensä omistajuutta (=”opiskelen itseäni, en instituutiota varten”) ja sitä kautta lisäävät heidän opiskelumotivaatiotaan.
  8. Tehostavat oppimista: Jotkin some-palvelut voivat toimia esim. ”laajennettuna muistina” (ks. lisää täältä). Tämän mahdollistaa henkilökohtaisen tiedon ja digitaalisen sisällön älykäs organisointi ja nopea tiedonhaku omista ja omien verkostojen tietovarannoista.
  9. Auttavat dokumentoimaan ja arkistoimaan ryhmän oppimisprosessin. Opiskelijan omasta tilasta voi muodostua voimakas oppimisen tukikohta. Opetuksen kehittäminen on myös helpompaa, kun toiminta dokumentoituu ja sitä voidaan analysoida myöhemmin.
  10. Voidaan käyttää vuorovaikutuskanavana etäopetuksessa.

Some-välineillä voidaan edistää niitä päämääriä, joita viimeaikaisessa opetuksen kehittämistä käsittelevässä keskustelussa on esitetty. Opetukseen kohdistuu tällä hetkellä suuria  muutospaineita, jotka seuraavat suoraan työelämän tarpeista. Esimerkiksi EK:n ”Oivallus” –raportissa (2011) tulevaisuuden työelämän ja opiskelun keskeisiksi teemoiksi nähdään luovuus ja verkostomaisuus, joilla Suomen kilpailukyky taataan. Samoilla linjoilla on opetushallituksen ”Osaava ja luova Suomi” (2010), jossa uudet digitaaliset oppimisympäristöt nostetaan tulevaisuuden koulun keskiöön. Sometek pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin mm. Campus 2.0 ja Class 2.0 -ratkaisuilla.

Jaa kirjoitus:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Tilaa uutiskirje

Saat uudet blogit suoraan sähköpostiisi. Tilaamalla hyväksyn, että tietoni tallennetaan Sometekin uutiskirjeen tilaajarekisteriin.