Uskottava 
Pohdittu 
Laadukas 
Strateginen 
yritysilme ja brändi

Mediahälyn ylittävää visuaalista viestintää – niin digiä kuin printtiä.

Näkemys

Yritysilme luo ensivaikutelman yrityksestä ja sen tuotteiden laadusta. Hyvä ilme luo uskottavuutta ja mielikuvan laadusta, heikko murentaa sen. Sometek auttaa sinua onnistumaan.

Yritysilme & identiteetti

Onnistunut yritysilme kiteyttää kilpailuetusi ja strategiset vahvuutesi näkyvään muotoon. Se tunnistetaan heti ja muistetaan pitkään. Hyvällä ilmeellä parannetaan yrityksen laatumielikuvaa ja tehdään sen viestinnästä vaikuttavaa. Kun jokainen yksityiskohta on harkittu ja tukee viestiä, erotut kilpailijoista ja nouset mediahälyn yläpuolelle. Älä anna heikon ilmeen murentaa uskottavuuttasi ja antaa väärää kuvaa yrityksesi osaamisen laadusta. Ota yhteyttä.

Toteutus: digi & printti

Saat yhdestä paikasta kaiken suunnittelun mitä tarvitset. Toteutamme visuaalista viestintää niin verkkoon kuin printtituotteisiin. Painotuotteista kokemusta on kertynyt laajasti: yritysjulkaisut, esitteet, käyntikortit, mainokset, teippaukset jne. – kerro tarpeesi, niin katsotaan miten voimme auttaa. Digikanaviin toteutamme asiakkaille mm. Powerpoint -pohjat, some-profiilit ja sähköiset julkaisut. Kaiken verkkosuunnitteluun liittyvän löydät omalta sivultaan. 

Design + business

Sometekille design ei ole kivaa koristelua, vaan voimakas liiketoiminnan väline, jota luodaan asiakkaan tavoitteen saavuttamiseksi. Kyse ei ole pelkästä visualisoinnista vaan ongelmanratkaisusta, jonka avulla viestisi muotoillaan niin, että se vaikuttaa. Oikeanlaisella suunnittelulla jalostetaan monimutkaisista asioista jotain briljantin yksinkertaista ja kohderyhmää puhuttelevaa. Hyvä pohdittu design on yksinkertaisesti hyvää bisnestä. 

Työnäytteet

Näytteitä eri tyyppisistä suunnittelutöistä. Lisää töitä löydät asiakascaseista.

Sometek on suunnitellut kymmeniä logoja erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Katso täällä näytteitä logosuunnittelusta. 

Graafinen suunnittelu painotuotteisiin: yritysjulkaisut, esitteet, julisteet, roll-upit, teippaukset ym. printtityöt.

Graafinen suunnittelu sähköisiin medioihin: digijulkaisut, Powerpoint -pohjat, some-profiilit, digimainonta.

Saat projektiisi tuotekuvat, brändikuvat, henkilökuvat, tilannekuvat ja kuvamaailman määrittelyt.

Lähes jokainen projektimme sisältää kuvankäsittelyä. Teemme myös kuvituksia eri projekteihin.

Erottuvaa suunnittelua digiin / printtiin

Tarvitsetko yritysilmeen, sähköisiä tai painettuja markkinointimateriaaleja? Soita 050-5748041 tai laita tarjouspyyntö.

Menestystarinat

Autamme asiakkaitamme nousemaan seuraavalle tasolle visuaalisessa viestinnässä.

Asiakkaita

Olipa kyseessä uuden yritysilmeen luominen tai soveltaminen verkkoon / printtiin, Sometek on apunasi. Kiitos luottamuksesta!

Yritysilmeen suunnittelu

Yritysilme sisältää minimissään logon, värit, kuvituslinjan, typografian ja graafisen ohjeiston. Tyypillisesti tuomme ilmeen samalla käsillä olevaan käytännön suunnitteluprojektiin, kuten verkkosivuille.

Logo

Logo näkyy kaikessa viestinnässäsi ja sen tulisi kiteyttää, mistä yrityksessä on kyse. Hyvä logo kestää aikaa ja toimii joustavasti missä tahansa mediassa – verkossa, printissä, värillisenä, mustavalkoisena, pienenä ja suurena.

Kuvamaailma

Yksittäinen hyvä kuva ei riitä luomaan mieleenpainuvaa brändiä. Vasta kun kuvituslinja on selkeä ja perusteltu, alkavat kuvat kertoa isompaa tarinaa. Valokuvaus ja kuvankäsittely ovat Sometekin erityisiä vahvuuksia.

Värit

Väri vaikuttaa suoraan tunteisiimme. Monet yritykset tunnistetaan jo pelkkien brändiväriensä perusteella. Johdonmukainen ja tarkkaan harkittu värimaailma antaa vankan perustan yritysilmeen suunnittelulle.

Typografia

90% verkkosivujen sisällöstä on tekstiä. Jos haluat, että viestisi luetaan, panosta sisällön lisäksi tekstin ulkoasun suunnitteluun. Hyvä typografia houkuttelee lukijaa, kommunikoi oikealla äänensävyllä, on selkeää ja kevyttä lukea.

Graafinen ohjeisto

Graafiseen ohjeistoon kootaan yritysilmeen elementit: logo, värit, typografia ja kuvamaailma. Lisäksi kiteytetään brändilupaus, äänensävy ja kohderyhmät. Brändioppaan avulla viestintä pysyy tunnistettavana joka kanavassa.

Verkkosivut

Verkkosivut ovat Sometekin ydinosaamista. Verkkosivujen taittoon tarvitset kaikki ilmeen elementit. Usein verkkosivujen suunnittelusta alkanut yhteistyö syvenee Sometekilla työksi yritysilmeen ja brändin kanssa.

Digimarkkinointi

Sometek on erikoistunut digitaalisiin kanaviin. Tuomme uuden yritysilmeesi tuloksellisesti sosiaalisen median profiileihin, blogiin, uutiskirjeisiin, display-mainontaan ja muualle verkkoon.

Painotuotteet

Painotuotteet ovat edelleen tärkeä osa yrityksen viestintää. Sometek suunnittelee yritysilmeen mukaiset käyntikortit, esitteet, lomakkeet ja mainokset. Helppoa – saat kaiken yhdestä paikasta.

Muu viestintä

Kaiken yrityksen viestinnän tulisi noudattaa uutta yritysilmettä. Tarvitsetko kenties Powerpoint -esityspohjat, roll-up -julisteen tai messumateriaaleja? Onnistuu.

0
Jo vuodesta

Sometek kasvaa ja kehittyy, asiakkaamme sen mukana. 

0 +
Suunnitteluprojektia

Yritysilmeet, digi / printti -suunnitteluprojektit

Sanottua

Usein kysyttyä

Ymmärrä paremmin yritysilmeen ja brändin suunnittelua – tehdään yhdessä onnistuneempi projekti.

Yritysilmeen suunnittelun vaiheet

Hyvä yritysilme on aito, ei päälleliimattu. Suunnittelun lähtökohtana tulisi olla yrityksen todelliset kilpailuedutstrategiamissio ja visio. Visuaalinen ilme konkretisoi yrityksen strategiset vahvuudet näkyvään muotoon.

Yritysilmeen suunnittelu vaatiikin huolellista taustatyötä ja konseptointia. Projektin kick-off palaverissa lähdetään hahmottelemaan brändin rakennusaineksia ja tunnistetaan tekijöitä, joita visuaalisen ilmeen tulisi viestiä.

Aloita kysymällä, mitä uniikkia arvoa yrityksesi tuottaa? Tunnista tärkeimmät kilpailuetusi ja muotoile ne lupaukseksi, jota kommunikoit johdonmukaisesti kaikessa viestinnässäsi.

Hyvä konseptointi säästää aikaa ja rahaa. Se kirkastaa projektin suunnan ja minimoi uudelleentekemisen ja väärinymmärrykset. Sillä varmistetaan, että ilmeestä tulee johdonmukainen kokonaisuus, joka kestää aikaa.

Mottoni on ”pieni on suurta”. Se pitää sisällään ketteryyttä, nopeaa viestintää ja halun tehdä paremmin.

Aloitamme kickoff -palaverilla (ks. ylempi kohta), jossa kirkastetaan mitä ollaan tekemässä. Tässä vaiheessa hahmottelemme yhteistyössä projektin suuret linjat: tavoite, kohderyhmät, kilpailuedut, ydinviestit ja sisällöt. Kyselen paljon, sillä projektin onnistumisen kannalta on olennaista saada syvä ymmärrys bisneksestäsi.

Itse suunnitteluvaiheessa pyrkimyksenä on saada nopeasti aikaan konkreettisia tuloksia – demo tai draft -versio kommentoitavaksi. Koska kyse on luovasta työstä, uusia ideoita syntyy matkan varrella. Luova toimisto ei vain toteuta asiakkaan toiveita vaan ylittää ne auttamalla asiakasta proaktiivisesti.

Kommunikoit projektin ajan yhden ihmisen kanssa joustavasti – pikaviestimillä tai perinteisemmin :). Näin minimoidaan väärinymmärrykset, sähellys ja aikataulujen venyminen. Hyvässä projektissa viestintä sujuu, projekti etenee ja kumpienkin innostus pysyy yllä.

Jokaisella meistä on mielipide designista. On helppo sanoa, tykkääkö vai ei. Sen jälkeen tuleekin se vaikea osuus. Kun suunnittelua ohjataan kommentoinnilla haluttuun suuntaan, ovat perustelut tärkeitä. Perusteluita kannattaa hakea liiketoiminnasta ja tavoitteista – suunnittelija löytää kyllä visuaaliset keinot niistä viestimiseen.
 
Design-projekteissa parhaiten toimii kokemuksemme mukaan:
 
1) Yksi suunta, johon asiakas toivoo designia vietävän (tehdään sisäisesti päätös, vaikka yrityksen sisäisesti olisi myös eriäviä mielipiteitä). Yleensä tämä tarkoittaa, että yksi henkilö tilaajan päässä ottaa vastuun päätöksistä.
 
Päätöksiä pitää uskaltaa tehdä silläkin uhalla, että joku yrityksessä ei ole samaa mieltä. Muuten ollaan vaarassa joutua ”loputtomaan iterointiluuppiin”, joka syö aikaa ja rahaa eikä tuota toivomaasi tulosta. 
 
2) Kommunikoi tavoiteesi ja pitäydy yleisellä tasolla. Kovin yksityiskohtaiselle tasolle ei asiakkaan ole tarpeen mennä visuaalisten seikkojen kommentoinnissa – tehtäväsi ei ole suunnitella itse vaan kertoa ennemminkin esim. millaisen mielikuvan haluatte designilla välittää tai minkä ongelman ratkaista. Ammattilainen tarjoaa aina todennäköisesti parempia ratkaisuja kuin jos asiakas alkaa ”suunnitella itse”.
 
3) Suora keskusteluyhteys. On tärkeää, että voin suoraan keskustella sen henkilön kanssa, joka päätöksen on tehnyt. Yleensä yksinkertaisinta on, että joku ottaa asiakkaan päässä vastuun projektin päätöksistä ja kommunikoin suoraan hänen kanssaan (ei siis niin, että toimistosihteeri välittää tietoja päätöksistä, joita toimitusjohtaja on tehnyt + joiden perusteluja en kuule). Kun tämä toteutuu, asiat etenevät nopeasti, saatte suunnittelijasta parhaan mahdollisen työpanoksen ja projekti ylittää tavoitteensa.

Yritysilmeen elementit

Logo on yritysilmeen tärkein yksittäinen elementti ja osa kaikkea yrityksen viestintää. Heikko logo murentaa uskottavuutta kaikelta viestinnältä, vahva logo jää mieleen ja vahvistaa positiivista mielikuvaa. Mielikuvan tulisi olla linjassa sen kanssa, mitä yritys todellisuudessa on: arvokas, perinteikäs, moderni, hauska, helposti lähestyttävä…

Hyvä logo kiteyttää jotain oleellista yrityksestä ja heijastaa yrityksen arvoja, visiota ja kulttuuria. Parhaiden logojen takana on hyvä tarina. Kun aloitan logon suunnittelun, haluankin tietää mahdollisimman paljon yrityksestäsi.

Logon ei ole kuitenkaan  tarkoitus kertoa kaikkea brändistäsi. Älä aseta mahdotonta tavoitetta logolle. Logon funktio on lähinnä toimia nopeasti tunnistettavana merkkinä, jolla yritys palautetaan mieleen.

Parhaat logot ovat usein yksinkertaisia ja pelkistettyjä, kuten vaikkapa Niken Swoosh -merkki. Hyvä logo kestää aikaa ja on trendeistä riippumaton. Se toimii joustavasti missä tahansa yhteydessä: verkossa, käyntikortissa, värillisenä, mustavalkoisena, pienenä ja suurena.

Mieleenjäävissä logoissa on usein jokin yllättävä elementti tai piilotettu kaksoismerkitys, joka pakottaa tarkastelemaan niitä pidempään ja pohtimaan, mistä on kyse. Visuaaliset kliseet, kuten hehkulamppu (=”idea”) tai maapallo (”kansainvälinen”) eivät ole kestäviä ratkaisuja juuri koskaan.

Verkkosivut ovat usein yrityksen tärkein markkinointiväline. Verkkosivuilla ovat yleensä läsnä kaikki yritysilmeen elementit: logo, kuvitus, värit, typografia ja taitto. Monet Sometekin asiakasprojektit saavat alkunsa verkkosivujen uudistuksesta, joka laajenee työksi yritysilmeen kanssa ja muiden markkinointimateriaalien suunnitteluksi.

Verkkosivujesi visuaalinen ilme luo ensimmäisen mielikuvan yrityksen tuotteiden ja palveluiden laadusta. Käyttäjätutkimuksessa korostuu havainto, että ihmiset tekevät usein ratkaisuja nopeasti pelkän visuaalisen ulkoasun perusteella. Suuri osa poistuu sivuilta jo ensimmäisen 10 sekunnin aikana, mikäli sivujen ilme ei viesti toivottua laatua. Visuaalinen suunnittelu vaikuttaa meihin enemmän kuin uskallamme myöntää.

Yhtenäinen visuaalinen linja on mieleenjäävän markkinoinnin perusta. Sen ansiosta kaikki julkaisut tunnistetaan yrityksen viestinnäksi ja brändi muistetaan helpommin. Onnistuneessa yritysilmeessä kaikki elementit ovat linjassa keskenään ja vahvistavat viestiä.

Graafinen ohjeisto tai ”brändiopas” auttaa pitämään ilmeen johdonmukaisena pidemmällä aikavälillä. Graafinen ohjeistus sisältää ohjeet mm. logon, kuvitukseen, värien ja graafisten elementtien käyttöön sekä brändin ydinviestit, arvot ja lupaukset. Lisäksi voidaan määrittää äänensävy, tärkeimmät kohderyhmät, mielikuvat ja kilpailuedut.

Brändiopas tekee erillisten markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta kustannustehokkaampaa, kun olemassaolevaa visuaalista linjaa voidaan soveltaa yhä uusiin yhteyksiin. Sen avulla ymmärrys brändistä voidaan myös helpommin kommunikoida henkilöstölle ja sidosryhmille.

Graafinen ohjeisto on hyödyllinen niin isoille kuin pienillekin yrityksille. Pienissä yrityksissä brändiosaaminen on usein vähäistä ja visuaalisesta ilmeestä tulee hajanainen ja johtamaton sekasotku. Isommissa yrityksissä haasteena taas on yritysilmeen yhtenäisyyden pirstaloituminen ajan myötä. Eri ihmiset tekevät eri osastoilla pieniä päätöksiä yritysilmeen soveltamisesta ja tulkitsevat linjauksia vaihtelevasti.

Brändi ja visuaalinen ilme

Brändi on kaikkien mielikuvien ja tietojen summa, joita ihmisellä on tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä. Brändin rakentamisessa tavoitteena on, että kohderyhmän mielikuva vastaisi yrityksen tavoitemielikuvaa.

Tavoitemielikuvaan tulisi valita ne asiat, joilla yritys haluaa erottua edukseen kilpailijoistaan. Tämä ei ole helppoa. Monet yritykset epäonnistuvat juuri asiakkaille merkityksellisten tekijöiden tunnistamisessa.

Mielikuvat ovat usein voimakkaampia kuin faktat. Kuluttaja ostaa tuotetta, jonka mielikuva vastaa hänen tarvettaan riippumatta siitä, oliko se oikea vai väärä. Brändi on kuluttajalle aina ”totta” vaikkei se ei olisikaan yrityksen toiveiden mukainen. Siksi yrityksen pitäisi kyetä johtamaan itseään koskevaa mielikuvaa.

Yritysilme on yksi tärkeimmistä yrityksen ja asiakkaan kosketuspinnoista, mutta sillä ei voi paikata huonoa tuotetta tai tylyä asiakaspalvelua. Kestäviä brändejä rakentaankin vain liiketoiminnalisten ydinkysymysten pohjalta: Millaista arvoa tuotteemme tuottavat käyttäjillemme ja miten voimme vahvistaa tuota arvoa? Miten arvo eroaa kilpailijoista ja miten saadaan asiakas tunnistamaan arvo? Brändin kehittäminen on lopulta sama asia kuin liiketoiminnan kehittäminen.

Brändi on tärkein tekijä, kun halutaan saada yrityksen tuotteista tai palveluista kilpailijoita parempi hinta tai saavuttaa parempi asema markkinoilla. Hyvä brändi vahvistaa asiakasuskollisuutta ja luo pitkäaikaisen suhteen kohderyhmän kanssa.

Kaupan tekeminen on helpompaa, jos yritys on tunnettu ja arvostettu. Ei tarvitse juosta asiakkaan perässä myymässä, vaan asiakas tulee luokse. Tarjouskilpailu on voitettu jo ennen sen alkamista.

Vahva brändi on saavutettua mainetta, joka näkyy lähes kaikessa tekemisessä. Se auttaa rekrytoimaan alan parhaat osaajat, sillä ihmiset haluavat töihin hyville brändeille. Se auttaa neuvottelemaan edullisempia yhteistyösopimuksia kumppanien ja alihankkijoiden kanssa. Se suojaa jopa vaikeuksissa, kun yritys mokaa.

Maailman arvokkaimmat yritykset, kuten Apple ja Google ovat myös alansa johtavia brändejä. Tulokset eivät ole syntyneet sattumalta vaan esimerkiksi Applea on johdettu design-lähtöisesti perustamisestaan lähtien. Design on nykyään yhä useamman yrityksen menestystekijä ja design-ajattelu on tuotu ylimpään päätöksentekoon.

Sometek auttaa sinua rakentamaan brändiäsi soveltamalla design-ajattelua kokonaisvaltaisesti liiketoimintaasi. Design ei ole tällöin pelkkää visuaalista suunnittelua, vaan myös liiketoimintakriittisten ongelmien ratkaisua.

Visuaalinen ilme luo ensimmäisen mielikuvan yrityksesi tuotteiden ja palveluiden laadusta. Käyttäjätutkimuksessa korostuu havainto, että ihmiset tekevät usein ratkaisuja nopeasti pelkän visuaalisen ulkoasun perusteella. Esimerkiksi verkkosivuilta suuri osa poistuu jo ensimmäisen 10 sekunnin aikana, mikäli sivujen ilme ei viesti toivottua laatua. Visuaalinen suunnittelu vaikuttaa meihin enemmän kuin uskallamme myöntää.

Hyvä ilme kiteyttää visuaaliseen muotoon yrityksen tärkeimmän viestin ja kytkee kohdeyleisön yritykseen tunnetasolla. Tämä on tärkeää, sillä ilman tunnetta me emme toimi. Toki ilmeen voi sutaista nopeasti pienellä budjetilla ja tarttua ensimmäiseen ideaan, kuten monessa suomalaisessa yrityksessä tehdään. Lopputuloksena on yleensä heikkoa suunnittelua, joka ei muutu markkinaeduksi eikä vakuuta asiakkaita.

Yritysilme tekee brändistä tunnistettavan ja on konkreettinen kosketuspinta asiakkaisiin. Hyvä ilme on tosi, kestää aikaa eikä vaadi jatkuvia korjausliikkeitä.

Pystytkö kuvaamaan yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi lupauksen 20 sekunnissa, enintään kahdella lauseella? Entä asiakkaasi? Yleensä tähän kysymykseen on vaikea saada lyhyttä ja selkeää vastausta. Brändin ytimen kiteyttäminen on yksi suurimmista haasteista, mutta hyvin tehtynä se auttaa menestymään vuosikymmeniä.

Yritysilmeen ja viestinnän suunnittelussa selkeys on valttia, sekavuus myrkkyä. Mediahälyn keskellä paras keino erottua on ajatuksen kirkkaus ja helppo ymmärrettävyys. Yksinkertaisuudella saa ihmisten huomion monimutkaisessa maailmassa.

Älä mieti niinkään, mitä kaikkea voit yrityksestäsi sanoa. Parempi kysymys on: miten yksinkertaiseksi voit yrityksesi viestit kiteyttää? Tämä oivallus auttaa jo pitkälle. Autan miltei jokaisessa projektissa asiakasta selkeyttämään ja yksinkertaistamaan viestiään.

Erottuvaa suunnittelua digiin / printtiin

Tarvitsetko yritysilmeen, sähköisiä tai painettuja markkinointimateriaaleja? Soita 050-5748041 tai laita tarjouspyyntö.