Skip to content

Sosiaalisen median toimintamallien pankki

Sosiaalisen median toimintamallien pankki

Sosiaalisen median tukemaan opiskeluun siirtymisessä ei ole pohjimmiltaan kyse jonkin teknisen vimpaimen, kuten dokumenttikameran käyttöönottamisesta luokassa. Some-opiskeluun liitetään toimintamalleja, joissa korostuu yhteistyö ja verkostomainen oppiminen, oppimisprosessin jakaminen ja yhteisöllinen oppiminen, avoin ja ”epävirallinen” oppiminen, sekä oppijalähtöisyys ja opiskelijoiden itseohjautuvuus. Nämä ajatukset asettuvat kontrastiin perinteisen yksilö- ja opettajakeskeisen opetuksen kanssa. Jotta siirtymä sosiaalisen median tukemaan opiskeluun onnistuisi, totuttuja toimintamalleja on uudistettava.

Toimintamallien kehittämisen haasteita

Yksi hankaluus toimintamallien luomisessa on tähän asti ollut sosiaalisen median kentän pirstaleisuus. Opetukseen soveltuvia some-välineitä on paljon, ja jokaisessa on omat käyttöliittymälogiikkansa ja ominaisuutensa. Yhtenäisen oppimisympäristön rakentaminen erilaisista välineistä on ollut haastavaa. Sosiaalisesta mediasta innostuneet opettajat kokeilevat eri työkaluja ja kehittelevät niiden pohjalta omia opetusmenetelmiään. He pyrkivät ratkaisemaan samankaltaisia ongelmia, mutta puhuvat eri kieltä. Kokonaiskuvaa, jossa kullakin välineellä on oma pedagogisesti perusteltu roolinsa, on ollut hankala muodostaa.

Campus 2.0 yhteydessä kehitettyjä toi­min­ta­mal­leja on helppo mo­nis­taa ja le­vit­tää
Campus 2.0 ratkaisee tämän tyyppiset ongelmat. Se tarjoaa yhtenäisen some- toimintaympäristön, jonka yhteydessä kehitettyjä toimintamalleja on helppo monistaa ja levittää. Opettajien on helpompi keskustella toistensa kanssa, kun he jakavat saman ohjelmistoalustan.

Tähän asti keskustelu on ollut pitkälti teknologialähtöistä. Campus .2.0 ratkaisee monia teknologisia haasteita ja auttaa siten opettajia keskittymään opetusmenetelmiin ja toimintamalleihin – siihen miten sosiaalinen media voisi palvella parhaiten pedagogisia päämääriä.

Some-toimintamallien pankki

Campus 2.0 kehittäjille perustetaan oma yhteisösivusto, joka kokoaa yhteen paikkaan kaiken alustan käyttöön liittyvän tiedon – dokumentaation ja käyttöohjeet, pedagogiset toimintamallit sekä kehittämistoimintaan liittyvän keskustelun. Tähän asti some-keskustelu on jakautunut hajalleen oleviin osiin, esim. eri hankkeiden blogeihin. Yhteisösivusto tuo yhteen kaikki Campus 2.0 kehityksestä kiinnostuneet ja auttaa heitä saamaan alustasta kaiken hyödyn irti.

Sivuston tärkein osa on some-toimintamallien pankki, johon kootaan kaikki hyväksi todetut toimintamallit (”best practices”). Pankki tekee helpoksi toimintamallien levittämisen, monistamisen ja soveltamisen eri yhteyksiin. Pankin yhteydessä on kehittäjien foorumi, missä voi keskustella some-pedagogiikasta ja kehitysideoista. Foorumille voidaan perustaa ala-ryhmiä eri oppilaitoksia, oppiaineita ja opettajien intressiryhmiä varten.

Mitä useampi oppilaitos sitoutuu Campus 2.0:n kehittämiseen, sitä enemmän synergiaetua saadaan
Toimintamallien kehittämisessä sovelletaan samoja periaatteita kuin some-opetuksessa – tiedon jakamista, yhteistä tiedonrakentelua ja käyttäjien verkostoitumista. Mitä useampi oppilaitos sitoutuu Campus 2.0:n kehittämiseen, sitä enemmän synergiaetua saadaan. Jos kaikki oppilaitokset jakavat tuottamansa mallit, kaikki hyötyvät ja voivat oppia toistensa kokemuksista.

Lopulta some-opetuskäytännöt lähtevät kunkin opettajan henkilökohtaisista intresseistä ja oppiaineen erityiskysymyksistä. Foorumi tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua samoja intressejä jakavien opettajien kanssa, perustaa yhteisiä ryhmiä ja viedä näin kehitystoimintaa eteenpäin niin, että se on opettajille henkilökohtaisesti motivoivaa.

Jaa kirjoitus:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Tilaa uutiskirje

Saat uudet blogit suoraan sähköpostiisi. Tilaamalla hyväksyn, että tietoni tallennetaan Sometekin uutiskirjeen tilaajarekisteriin.