Skip to content

Tarvitseeko yrityksesi logon? 10 vinkkiä suunnitteluprojektiin

Logosuunnittelu

Logo on osa kaikkea yrityksen viestintää ja siksi siihen kannattaa panostaa. Heikko logo syö uskottavuutta jokaiselta yrityksen viestiltä, hyvä logo antaa heti ensikättelystä ammattimaisen vaikutelman ja jää mieleen. Tässä 10 vinkkiä, jotka auttavat ymmärtämään logosuunnittelua ja onnistumaan projektissa.

1. Oikeat kysymykset

Hyvä designprosessi alkaa kysymällä oikeat kysymykset. Jotta suunnittelija voi tehdä työnsä hyvin, hänellä tulisi olla syvä ymmärrys yrityksestäsi. Kerro hänelle yrityksesi tavoitteista (missio, visio) ja asiakaskohderyhmästä, paljasta kilpailuvalttisi ja erottuvuustekijäsi, nimeä tärkeimmät kilpailijat jne. Mikä on yrityksesi olemassaolon tarkoitus?

Kerro kaikki olennainen, jonka pohjalta yrityksesi näkyvää persoonallisuutta voi alkaa rakentamaan. Onnistunut logo ja visuaalinen ilme on ”tosi” ja linjassa antamasi tiedon kanssa. Se luo juuri oikeanlaisen mielikuvan.

Älä kuitenkaan kuvittele, että logo voisi kertoa kaikkea yrityksestäsi, se ei ole sen tarkoitus. Logo on pelkkä merkki. Jos yrität puskea logoon liikaa viestejä, lopputuloksena on yleensä sekavaa viestintää.

2. Mikä on logosi tarina? Hyvä logo jää mieleen

Mikä on logosi juju? Parhailla logoilla on tarina ja ne onnistuvat kiteyttämään jotain olennaista yrityksestä. Usein niissä on myös jokin yllättävä visuaalinen juju, joka pakottaa tarkastelemaan niitä tarkemmin ja josta avautuu jokin uusi merkitys. Klassisia esimerkkejä ovat Amazon (kaikki a:sta z:taan), FedEx (logoon piilotettu nopeutta symboloiva nuoli).

Logon tarina: Amazon & Fedex

Jos logo houkuttelee tarkastelemaan itseään tarkemmin ja tuottaa oivalluksen, se jättää tehokkaammin muistijäljen eikä painu visuaaliseksi taustatapetiksi. Toinen tapa pakottaa katsoja tutkimaan logoa pidempään on poistaa kirjaimia tai osia niistä, kuten tein suunnittelemassani MarkEL -yrityksen logossa:

 

MarkEL logo suunnittelu

 

3. Yksinkertaisuus logosuunnittelussa

Logosuunnittelun kehitystrendi on selvä. Tunnettujen brändien logot ovat jatkuvasti yksinkertaistuneet. Koristelut ja krumeluurit ovat karsiutuneet ja selkeä funktionaalinen suunnittelu noussut vallitsevaksi. Katso esimerkiksi Applen, Niken ja McDonaldsin logojen  kehitystä.

Yksinkertainen logo: Apple

Nike logo - yksinkertaisuus

McDonalds logo - evoluutio

Minimalistinen trendi, joka on vallalla verkkosuunnittelussakin, pyrkii välittämään viestin paljaana ja kirkkaana. Huomio ohjataan olennaisimpaan ja kaikki elementit, jotka eivät ole välttämättömiä, poistetaan.

Ihmiset eivät aina ymmärrä, että yksinkertaisen suunnittelu on vaikeaa, ei helppoa. Pelkistäminen vaatii, että ydinidea on hyvä ja sisältää juuri oikeat elementit. Suunnittelutyön kannalta tämä tarkoittaa, että logokonsepteja on pohdittu perinpohjaisesti ja niistä on karsittu vain jäävuoren huippu, johon viesti kristallisoituu.

4. Ymmärrä trendejä, hae ajattomuutta

Logot kuten kaikki muukin design heijastaa aikaansa ja vallalla olevia suunnittelutrendejä. Logoa voi olla tarve ajanmukaistaa, jos se alkaa särähtää silmään vallitsevan suunnittelun keskellä. Erityisen varovainen kannattaa olla erilaisten efektien ja tehosteiden kanssa. Esimerkiksi 2000-luvun heijastukset, kiilteet ja kolmiuloitteiset varjostukset on korvannut 2010-luvulla pitkälti flat design.

Logo suunnittelutrendit & ajattomuusIBM: logo kestää aikaaParhaat logot kuitenkin kestävät aikaa, eikä niitä ole tarpeen uudistaa. Esimerkiksi Coca-Colan logoa vuodelta 1887 on vain hieman stilisoitu ja IBM:n logo vuodelta 1972 on edelleen käytössä. Vakiintunutta logoa tai visuaalista ilmettä ei kannata ilman painavaa syytä muuttaa, sillä se vaikeuttaa yrityksen painumista asiakkaiden mieleen.

5. Joustava logon koko

Logon tulisi toimia niin pienessä kuin suuressakin koossa: mobiililaitteissa, käyntikortissa ja pakettiauton kyljessä. Tämä ei ole itsestäänselvyys vaan usein itselleni tulee vastaan logoja, jotka eivät toimi pienessä koossa (esim. teksti on epäselvää, tärkeä yksityiskohta katoaa). Pienessä koossa pelkän logon ydinmuodon on oltava toimiva, kun yksityiskohtia ei enää erota.

logon koko

Katso miten yksityiskohdat katoavat Pokemon Go:n logosta pienennettäessä, mikä estää idean välittymisen eikä näytä enää hyvältä.

6. Hyvä logo toimii värillisenä ja mustavalkoisena

Väri on yksi suunnittelijan voimakkaimmista keinoista vaikuttaa ihmisiin. Värit toimivat tunnetasolla, herättävät mielikuvia ja kytkeytyvät kulttuurisiin symboleihin.

Logon tulisi kuitenkin toimia myös ilman väriä, mustavalkoisena muotona. Yksi tehokkaimmista suunnittelukeinoista on käyttää logoa valkoisena väripinnan tai kuvan päällä. Tässä yhteydessä parhaiten toimivat logot, joissa pelkkä muoto riittää ilman väriä.

Sen vuoksi aloitan suunnittelun aina mustavalkoisesta logon versiosta ja otan värit käyttöön vasta kun perusmuoto toimii. Joskus väri on kuitenkin erityisen tärkeä ja tuo logoon uuden tason, kuten suunnittelemassani Mivalor -valmennusyrityksen logossa:

Logosuunnittelu - Mivalor

Mivalor - logosuunnittelu, taustavärit

7. Pedanttia typografiaa

Moni tunnettu logo perustuu pelkkään kirjaintypografiaan eikä tarvitse kuva-aihetta tai merkkiä. Pelkät kirjainmuodot voivat ilmaista enemmän kuin osaamme pukea sanoiksi. Katso esimerkkinä kolme suunnittelemaani logokonseptia kahvilapalveluihin erikoistuneelle SON -sijoitusyritykselle:

Logokonseptit - typografia

 

Jo pelkkä typografia määrittelee tässä äänensävyn: kevyt & elegantti, moderni vai maanläheinen. Ensimmäinen versio valittiin:

Logo typografia

Logon kirjainmuotoja pitää hioa pikkutarkasti, sillä logo altistuu kaikkialle levittäytyvänä suunnitteluelementtinä tavallista yksityiskohtaisemmalle tarkastelulle. Pelkkä fontin valinta ei riitä tekemään logosta uniikkia, sillä kuka tahansa voi käyttää samaa fonttia. Jokaisen kirjaimen muoto, paksuus ja välimatka toisistaan pitää hioa tarkasti kohdalleen.

8. Tunnus vai ilman?

Logon tunnusosa (logomark) on kuva tai symboli ilman nimen kirjoitusasua. Parhaimmillaan jo pelkkä tunnus riittää palauttamaan mieleen brändin, kuten seuraavissa tapauksissa (Shell, WWF, Facebook):

Logon tunnus

Hyvä logon tunnus onnistuu kiteyttämään jotain merkityksellistä organisaatiosta kuva-aiheeseen tai abstraktiin muotoon. WWF:n ikoninen Panda-tunnus onnistuu tässä erityisen hyvin: uhanalaisten lajien suojelu, välittäminen ja lämpö, kielirajat ylittävä universaaali kuva-aihe. Lisäksi Pandan yksinkertainen muoto hyödyntää tehokkaasti tyhjää tilaa ja on siksi selkeä ja helposti muistettava. Tunnus onkin kestänyt aikaa ja säilynyt lähes muuttumattomana vuodesta 1986.

On eduksi, jos logon tunnusosaa on mahdollista käyttää erilaisissa yhteyksissä, niin yrityksen nimikyltissä huomion keskipisteenä kuin somepäivityksen kulmassa pienenä ja vähän huomiota herättävänä brändielementtinä. Joustava tunnus on irrotettavissa logon tekstiosasta ja sallii erilaisia asetteluita ja yhdistelmiä: logo tunnuksen kanssa ja ilman, tunnus tekstin yläpuolella tai tunnus vasemmalla puolella. Katso esimerkkinä suunnittelmani Star Arctic Hotellin tunnus ja asettelut:

Logo tunnus osa

Logotunnus - joustava brändäys

Tunnus toimii niin pienessä (avaimenperä, käyntikortti, verkkosivujen favicon) kuin suuressa koossa. Abstraktiin tunnukseen voi eri yhteyksissä liittyä erilaisia mielikuvia: tunturin siluetti, revontuli taivaalla tai S-kirjain Saariselän mukaan.

9. Dynaaminen logo kertoo enemmän

Logon ei tarvitse olla jokaisessa yhteydessä samanlainen. Dynaaminen, muuttuva logo on usein mielenkiintoisempi ja mieleenjäävämpi. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä tällaisesta suunnittelusta on Melbournen kaupungin visuaalinen identiteetti, jossa logo muuntuu ja tuo kaupungin erilaisia puolia ja moninaisuutta esiin.

Dynaaminen logosuunnittelu

Käytät myös itse todennäköisesti joka päivä palvelua, jonka logo on dynaaminen. Google on juhlistanut pitkään erilaisia juhlapäiviä teemalogoilla.

Dynaaminen logo on osa visuaalista järjestelmää, jossa suunnittelija voi pelata kontekstista riippuen erilaisilla äänenpainoilla ja sävyillä. Logo avautuu lukijalle laajemmaksi merkityshorisontiksi ja haastaa pohtimaan sen erilaisia merkityksiä. Dynaaminen logo saa huomiomme yllättävyydellään mutta pysyy samalla tunnistettavana osana brändijärjestelmää.

Olen itsekin suunnitellut dynaamisia logoja, esimerkkinä Helsingin Yliopiston GLASE –tutkimushankkeen logo. Hankkeen teema – muuttuvat ja häilyvät rajat – oli lähtökohtana logolle, jonka eri variaatioissa muodostuu erilaisia rajapintoja ja kohtaamisia.

Logosuunnittelu - dynaaminen logo

logosuunnittelu

Graafisen ohjeiston ei tarvitse nykyisin enää sisältää kiveen hakattuja sääntöjä logon oikeasta käytöstä. Vapaasti määritelty visuaalinen linja (=vrt. suunnittelukieli) antaa suunnittelijan luovuudelle enemmän pelivaraa ja tuottaa kiinnostavampaa suunnittelua, joka jää ihmisten mieleen.

10. Älä säästä logosuunnittelussa

”Mitä logosuunnittelu maksaa” on usein asiakkaan ensimmäinen kysymys. Siihen ei ole olemassa vastausta, ennen kuin määrittelet itse mitä toivot. Luovaa työtä voi tehdä monella tavalla ja riman voi nostaa halutessa hyvin korkealle.

Logon voi tehdä ajan kanssa ja kunnianhimoisesti niin, että tehdään perinpohjainen taustatutkimus, perehdytään markkinaan ja kohdeyleisöön, tuotetaan tämän pohjalta useita logokonsepteja, valitaan näistä paras ja hiotaan siitä timantti jokaista yksityiskohtaa myöten.

Logon voi tehdä myös kevyemmin. Olen tehnyt logoja päivässä, tilanteen vaatiessa jopa puolessa päivässä. Sanomattakin lienee selvää, että logon hinta riippuu suoraan työprosessista. Aseta rima ja budjetti yrityksesi tavoitteiden mukaan. Muista tässä kuitenkin designin arvo pitkällä tähtäimellä: logo on läsnä miltei jokaisessa yrityksen viestissä ja hiotun, vuosikymmeniä kestävän logon arvo on mittaamaton.

Kirjoittaja suunnittelee erottuvaa visuaalista viestintää erityisesti verkkoon.

Jaa kirjoitus:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Tilaa uutiskirje

Saat uudet blogit suoraan sähköpostiisi. Tilaamalla hyväksyn, että tietoni tallennetaan Sometekin uutiskirjeen tilaajarekisteriin.