WordPress oppimisympäristönä, portfoliona ja työvälineenä