050-5748041 | ilkka.olander (at) sometek.fi

Koulutukset: sosiaalinen media ja oppiminen

Koulutukset: Sosiaalinen media ja oppiminen

Sosiaalinen media ja oppiminen

Opetusala on murroksessa. Muutoksen taustalla voidaan hahmottaa mm. koulutusteknologian kehitys (verkko-oppimisalustat, sosiaalinen media, mobiililaitteet), yhteiskunnan kaikille alueille ulottuva digitalisoituminen ja sen edellyttämät uudet taidot (”2000 –luvun taidot”), sekä internet –resurssien, välineiden ja vuorovaikutuksen määrän räjähdysmäinen kasvu (web 2.0). Kaikki nämä muutokset heijastuvat voimakkaasti oppimiseen.

Sosiaalisen media opetuskäyttöön liittyy uusi toimintakulttuuri, joka muuttaa opettajan ja oppijoiden totuttuja rooleja. Uusi kulttuuri korostaa jakamistaverkostoja ja yhteistyötä yksilösuorittamisen sijaan, tarjoaa mahdollisuuksia yksilöllisempiin oppimispolkuihin, lähtee oppijan sisäisestä motivoimisesta, pyrkii tukemaan tämän aktiivista toimijuutta, korostaa avointa, epävirallista ja elinikäistä oppimista, muuttaa arvioinnin kriteerejä jne. Muutos aiempaan on suuri. Uutta teknologiaa ja termejä satelee joka puolelta: MOOC, PLE, PLN, BYOD, Flipped Classroom, kytkeytynyt oppiminen… Miten tähän kaikkeen pitäisi suhtautua ja miten se vaikuttaa oppilaitoksen arkeen? Sometek auttaa löytämään teille sopivat ratkaisut.

Sosiaalisen median koulutukset oppilaitoksille

Sosiaalisen median koulutukset

Blogit ja sosiaalinen media opetuksen tukena

Blogit ja sosiaalinen media opetuksen tukena

Johdatus sosiaalisen median välineiden pedagogiseen käyttöön: blogit, wikit, Twitter, yhteisöpalvelut, jaetut dokumentit, digimuistiinpanovälineet, presentaatiotyökalut, Google Apps for Education jne. Fiksuja välineitä ja hyviä toimintamalleja Suomesta ja maailmalta.

Verkostot ja yksilöllinen oppiminen

Verkostot ja yksilöllinen oppiminen

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt (PLE) ja -oppimisverkostot (PLN) ovat tulevaisuuden tapa oppia. Miten niitä voi hyödyntää oppilaitoskontekstissa? Miten sulauttaa internet ja verkostot mielekkäästi lähiopetukseen? Miten rakentaa oppiva organisaatio?

Mobiililaitteet oppimisen tukena

Mobiililaitteet oppimisen tukena

Mobiilioppiminen voi olla mediarikasta, sosiaalisia kytkentöjä hyödyntävää, yksilöllistä ja tietenkin ajasta ja paikasta riippumatonta. Mitkä mobiilisovellukset ovat oppimisen kannalta hyödyllisimpiä ja mihin niistä kannattaa satsata oppilaitoksen tasolla? Miten BYOD (Bring your own device) käytäntöä voidaan soveltaa oppilaitoksissa?

Tulevaisuuden informaatiotaidot

Tulevaisuuden informaatiotaidot

Informaatiotaidot ovat metataitoja, jotka heijastuvat kaikkeen oppimiseen. Miten oppijat ja opettajat voivat hyödyntää tehokkaasti verkkoa ja digivälineitä tiedonhaussa, organisoinnissa, jakamisessa ja kollaboratiivisessa tietotyössä? Lue lisää blogikirjoituksista: digitaalinen muisti ja sosiaalinen tiedonhaku, kuratointi ja oppiminen.

WordPress kotisivut yritykselle

WordPress koulutukset ja asiantuntijapalvelut

WordPress on paljon muutakin kuin suosittu blogialusta. Oppilaitoskontekstissa sen varaan voi rakentaa esimerkiksi seuraavia asioita:

1

Portfolio, opintopäiväkirjablogi

Portfolio tai blogi on yksi parhaista tavoista näyttää konkreettisesti oma osaaminen. Työnantajat kaipaavat enemmän tietoa hakijoista ja blogi vakuuttaa paremmin kuin tutkintopaperi. Varsinkin asiantuntijatyössä blogeista on tullut nopeasti tärkeä keino markkinoida omaa osaamista. Valmistuttuaan opiskelijat voivat hyödyntää taitojaan suoraan työelämässä, missä WordPress on vakiintunut yleisimmäksi verkkojulkaisutyökaluksi.

2

Henkilökohtainen oppimisympäristö

WordPress on joustava julkaisualusta, jolla oppija voi rakentaa oman henkilökohtaisen oppimisympäristönsä (PLE). Yli 25000 helppokäyttötoimintoa (lisäosat) takaavat, että alusta taipuu melkein mihin vain. WordPress voimauttaa oppijat ja opettajat, jotka voivat toimia ammattimaisesti verkossa ilman ohjelmointitaitoa. Yksilöllinen oppiminen omien tarpeiden mukaan räätälöidyssä ympäristössä motivoi tehokkaasti.

3

Sosiaalisen median oppimisympäristö

Campus 2.0 on sosiaalisen median oppimisympäristö, joka integroi yhteen paikkaan blogit, wikit, vuorovaikutusseinät, jaetut dokumentit, ulkoiset some-palvelut jne. Campus 2.0 toimii WordPress -alustalla. Yhtenäinen, sekä yksilö- että oppilaitostasolla käytetty helppokäyttöinen ympäristö auttaa keskittymään enemmän oppimiseen ja vähemmän teknologiaan.

Jos tarvitset WordPress -kouluttajaa tai asiantuntijaa, jolla on kokemusta ja näkemystä WordPress:in -käytöstä oppilaitoskontekstissa, ota yhteyttä.

WORDPRESS ASIANTUNTIJA KÄYTÖSSÄSI

Sosiaalisen median asiantuntija

Sometek konsultoi oppilaitoksia sosiaalisen median kehitystoiminnassa.

KYSY LISÄÄ >

Teknologia

Oppimisympäristön suunnittelu, oppimista tarkoituksenmukaisesti tukevan teknologian ja välineiden valinta.

SoMe strategia

Oppimisympäristön suunnittelu, oppimista tarkoituksenmukaisesti tukevan teknologian ja välineiden valinta.

Oppiva organisaatio

Sosiaalinen media organisaation sisäisessä viestinnässä. Sosiaalinen intranet, tehokas tiedon kulku ja yhteisöllinen jakamisen kulttuuri.

Asiakkaita

Kiitos luottamuksesta! Hienoja hetkiä on riittänyt niin isommissa kuin pienemmissäkin projekteissa.

– Sometek –

Seuraavan tason osaamista.